Turnus rehabilitacyjny a urlop – z jakich uprawnień może skorzystać pracownik niepełnosprawny?

Jesteś pracownikiem niepełnosprawnym, a Twój stan zdrowia wymaga rehabilitacji? Jedź na turnus. Nie musisz się martwić, że stracisz urlop wypoczynkowy. Sprawdź, jak możesz to zrobić!

Turnus rehabilitacyjny to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Przysługuje osobie niepełnosprawnej, by mogła poprawić swój stan zdrowia.

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do wolnego w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz na rok.

Prawo do udziału w takim turnusie przysługuje osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca udziela osobie niepełnosprawnej zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. We wniosku należy określić rodzaj turnusu i czas jego trwania. Z tym skierowaniem należy udać się w do pracodawcy jak najszybciej, by tok pracy w zakładzie pracy nie był zakłócony.

Za ten czas, gdy pracownik jest na turnusie przysługuje wynagrodzenie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie jest przedłożony pracodawcy dokument potwierdzający pobyt na turnusie (najczęściej jest to faktura), wystawiony przez jego organizatora pobytu.

Co więcej, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowy wymiar urlopu wynosi 10 dni w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna nie może skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, jeżeli wykorzysta 21 dni zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Jeśli niepełnosprawny wykorzysta mniejszą liczbę dni zwolnienia od pracy na udział w turnusie, przysługuje mu dodatkowy urlop wypoczynkowy. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy na udział w turnusie nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Skip to content