Doświadczenia ON – Zmotywuj się!

Motywacja to stan gotowości do podjęcia wyzwania. Może być wewnętrzna, gdy człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb bądź zewnętrzna, polegająca na systemie kar i nagród np. w pracy. Od lat osoby z niepełnosprawnością walczą z poglądem, iż są roszczeniowe, nieproduktywne. Skąd taki pogląd? Podejrzewam, że powstał na podstawie powierzchownego ocenienia sytuacji. Wyobraźmy sobie...

Skip to content