Praca idealna – czyli skąd mam wiedzieć, co chcę robić?

Pierwszym i podstawowym pytaniem, jakie należy sobie zadać jest – czy praca idealna istnieje? Gdyby znaleźć zawód który składałyby się z samych zalet i wspaniałości, można byłoby powiedzieć, że tak. Jednak, opierając się na mej obecnej wiedzy, nie ma na tym świecie nic takiego, co byłoby pozbawione wad. Wychodząc z...

Skip to content