Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przyznawany jest na takich samych zasadach, co zwykły urlop wypoczynkowy. Jego wymiar wynosi 10 dni.   Urlop wypoczynkowy a staż pracy Urlop wypoczynkowy, zgodnie art. 154 §1 KP, określa się na podstawie lat pracy. Osobie, która...

Skip to content