Dodatkowy urlop wypoczynkowy

AGENCJA ZATRUDNIENIA SOD-JANISZEWSKI, PROJEKT „TASMAN BY SOD” – BLOG Dodatkowy urlop wypoczynkowy Osobie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przyznawany jest na takich samych zasadach, co zwykły urlop wypoczynkowy. Jego wymiar wynosi 10 dni.   Urlop wypoczynkowy a staż pracyUrlop wypoczynkowy, zgodnie art. Więcej…