Mówić czy nie mówić o swojej niepełnosprawności przyszłemu pracodawcy?

Wiele osób z niepełnosprawnością stawia sobie to pytanie: mówić czy nie mówić? Wpisać w CV czy nie wpisać? To, jaka decyzja zostanie podjęta, zależy od kilku czynników, m.in. od stanowiska pracy, od zaawansowania i stopnia złożoności niepełnosprawności, od trybu pracy, od tego, jakiego specjalnego dostosowania wymaga nasze ograniczenie. W tym...

Skip to content