Doświadczenia ON – Zmotywuj się!

Motywacja to stan gotowości do podjęcia wyzwania. Może być wewnętrzna, gdy człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb bądź zewnętrzna, polegająca na systemie kar i nagród np. w pracy. Od lat osoby z niepełnosprawnością walczą z poglądem, iż są roszczeniowe, nieproduktywne. Skąd taki pogląd? Podejrzewam, że powstał na podstawie powierzchownego ocenienia sytuacji. Wyobraźmy sobie...

Jak zdobyć doświadczenie bez pracy?

Nie możesz znaleźć pracy po studiach? Brakuje Ci szans na zdobycie pierwszego doświadczenia? Taka sytuacja zdarza się dosyć często – zamknięte koło – brak doświadczenia przekłada się na niższe szanse na znalezienie pracy, a brak pracy, to z kolei brak szans na zdobycie doświadczenia. Mogłoby się wydawać, że to sytuacja...

Skip to content