Turnus rehabilitacyjny a urlop – z jakich uprawnień może skorzystać pracownik niepełnosprawny?

Jesteś pracownikiem niepełnosprawnym, a Twój stan zdrowia wymaga rehabilitacji? Jedź na turnus. Nie musisz się martwić, że stracisz urlop wypoczynkowy. Sprawdź, jak możesz to zrobić! Turnus rehabilitacyjny to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Przysługuje osobie niepełnosprawnej, by mogła poprawić swój stan zdrowia. Pracownik niepełnosprawny ma prawo do wolnego w wymiarze do 21...

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przyznawany jest na takich samych zasadach, co zwykły urlop wypoczynkowy. Jego wymiar wynosi 10 dni.   Urlop wypoczynkowy a staż pracy Urlop wypoczynkowy, zgodnie art. 154 §1 KP, określa się na podstawie lat pracy. Osobie, która...

Skip to content