Co dziesiąty Polak…

Co dziesiąty Polak jest osobą z niepełnosprawnością. Jest nas ponad 3,1 mln, czyli ponad 12% Polaków! Pomimo tego, nie wiem jak Wy, ja mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej dalej wydajemy się być zjawiskiem dość egzotycznym. Nie mam tu na myśli jedynie rynku pracy, ale też relacje prywatne. Mojej niepełnosprawności...

Dyskryminacja podczas procesu rekrutacyjnego

Tekst zacznę od pytania: czy osoby z niepełnosprawnością są dyskryminowane w trakcie procesu rekrutacyjnego? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, czym jest dyskryminacja w ogóle i w jaki sposób może się przejawiać w trakcie rekrutacji. Zjawisko dyskryminacji, bezwzględnie zakazane w polskim prawie, wiąże się z nierównym traktowaniem pracowników...

Skip to content