Renta socjalna i renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta socjalna i renta z tytułu niezdolności do pracy, tzw. zusowska to dwa różne świadczenia. Dzisiaj przedstawię komu przysługują, jakie niosą za sobą korzyści dla posiadacza, oraz jak i kiedy można przejść z jednej na drugą – no i czy w ogóle warto?

Renta socjalna przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia i są całkowicie niezdolne do pracy. Owa niezdolność (naruszenie organizmu) mogło powstać:

  • przed uzyskaniem pełnoletności,
  • w trakcie nauki (również na studiach) do 25 roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich;

W związku z tym, każda osoba, której niepełnosprawność pojawiła się w czasie określonym powyżej ma prawo starać się o świadczenie z tytułu renty socjalnej.

Świadczenie to może zostać przyznane na stałe lub na określony czas (np. dwa lata) w zależności od możliwej poprawy stanu zdrowia ubiegającego się.

Renta socjalna obecnie stanowi 84% minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (tej drugiej), tj. 863,03 zł. W związku z trwającym protestem opiekunów osób niepełnosprawnych kwoty te mają zostać zrównane, i renta socjalna będzie wynosiła 1029,80 zł. Przepisy te mają wejść w życie od 1 września 2018 roku.

Co powinno nas interesować, to fakt, że będąc na rencie socjalnej, osoba ma prawo do niej dorobić (podjąć zatrudnienie) bez zawieszenia renty, jeśli jej łączne dochody nie przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do końca maja tego roku jest to kwota 3161,70 zł.

Jeśli przekroczy się tę kwotę, renta socjalna jest całkowicie zawieszona.

W przypadku tej drugiej, Zusowskiej, prawo do renty zawiesza się w razie uzyskania całkowitego przychodu powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 5871,70). Co ważne, gdy osiągnie się przychód wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie rentowe ulega pomniejszeniu o kwotę przekroczenia, a nie tak jak w przypadku renty socjalnej, całkowitemu zawieszeniu.

Renta z tytułu niezdolności do pracy wydaje się być atrakcyjniejszą opcją. Jakie warunki należy spełnić, by móc z niej korzystać?

  1. Należy mieć orzeczoną niezdolność do pracy,
  2. Należy mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy
  3. Niezdolność do pracy musiała powstać w warunkach określonych w ustawie.

Szczegółowe informacje na temat renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy, znajdziecie Państwo klikając na wybraną rentę.

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy przejście z jednej renty na drugą ma sens?

Na chłopski rozum opłaca się przejść na rentę zusowską, choćby dlatego, że w przypadku przekroczenia progu, kwota renty jest jedynie pomniejszana o tę wartość. Daje to pewnego rodzaju zabezpieczenie i większą swobodę w realizowaniu się na rynku pracy.

W przypadku osób, które nie planują zmieniać pracy i zwiększać swego przychodu z tego tytułu, może być to zwyczajnie niepotrzebne. Zwłaszcza, że kwoty za kilka miesięcy będą jednakowe.

Jeśli jednak decydujemy się na przejście na drugie świadczenie, musimy spełnić warunki, o których mowa była wcześniej.

Skip to content