Prawa i obowiązki pracownika zdalnego

Prawa i obowiązki pracownika zdalnego
Prawa i obowiązki pracownika zdalnego

W dzisiejszym artykule chciałabym poruszyć dość szczegółowo zasady pracy zdalnej. Na jakich zasadach odbywa się telepraca, czym się wyróżnia oraz co się dzieje, gdy w godzinach pracy dojdzie do wypadku.

Tryb pracy zdalnej jest określony najczęściej jasnymi zasadami dotyczącymi „bycia w pracy”. Może się to odbywać w trybie zadaniowym: pracownik dostaje zadanie do wykonania do wyznaczonego terminu. Na czas wykonywania zadania ma obowiązek się zalogować do systemu (po skończeniu pracy – wylogować), aby pracodawca miał informację w jakim czasie jest odpowiedzialny za pracownika. Może się również odbywać w trybie biurowym: pracownik o określonej w umowie godzinie loguje się do systemu i przez najbliższe 7 bądź 8 godzin (w zależności od orzeczenia lekarza i umowy) zgłasza gotowość do pracy i wykonuje swoje obowiązki oraz powierzone mu w tym czasie zadania. Miejsce pracy jest jasno ustalane w umowie jest to np. biurko z komputerem w sypialni czy laptop na kuchennym stole (pracownik przy podpisywaniu umowy musi najczęściej potwierdzić, że posiada sprawny sprzęt (np. komputer, telefon) z dostępem do internetu, za który pracodawca wypłaca ekwiwalent bądź takowy sprzęt jest dostarczany przez pracodawcę). Należy pamiętać, że każdorazowe opuszczenie miejsca pracy (które nie dotyczy np. zrobienia herbaty, czegoś do jedzenia czy skorzystania z toalety) musi być zgłaszane pracodawcy. Takiego działania wymaga np. udanie się do sklepu, lekarza czy na przerwę, podczas której wychodzi się z domu (mimo, że w tym czasie możemy nie mieć żadnych obowiązków do wykonania bo np. wykonaliśmy je wcześniej) ponieważ pracodawca musi mieć informację o tym czy jest odpowiedzialny za pracownika w tym czasie czy nie. Jeśli chodzi o wypadek podczas wykonywania pracy, zalicza się do niego sytuacje, które wydarzyły się w miejscu pracy: czyli np. przy biurku, bądź podczas parzenia sobie herbaty czy korzystania z toalety. Jednak jeśli w godzinach pracy wyjdziemy np. na ogródek bądź bez informowania pracodawcy pójdziemy na zakupy i wtedy zdarzy się wypadek, nie możemy liczyć na odszkodowanie, a możemy narazić się na dyscyplinarne zwolnienie za bezprawne opuszczenie stanowiska pracy. Przy pracy zdalnej zwykle ustalana jest również forma kontroli pracy zatrudnionego. Oprócz wyżej wymienionego logowania na czas wykonywania obowiązków, pracodawca ma również prawo do wyznaczenia osoby (takie uprawnienia ma również pracownik BHP), która może skontrolować pracownika bezpośrednio w jego miejscu pracy. Jeśli chodzi o prawa telepracownika, są one w większości takie same jak pracownika stacjonarnego, ale warto zaznaczyć iż może korzystać z urządzeń i narzędzi znajdujących się w siedzibie pracodawcy na równi z innymi pracownikami oraz ma prawo pobierania materiałów biurowych w biurze, w godzinach pracy.

Wyszczególniłam w artykule tylko elementy, które różnią się od standardowych założeń prawa pracy. Pozostałą część regulacji można znaleźć w Kodeksie pracy.
Jeśli chcecie przeczytać o pracy zdalnej z nutką humoru, zapraszamy do przeczytania jednego z naszych poprzednich wpisów: https://tasmanbysod.pl/2019/06/19/praca-zdalna-okiem-mamy/

Skip to content