Praca dla osób z Zespołem Aspergera i Autyzmem

pracadlaosóbzzespołemaspergeraiautyzmem

Dziś chciałabym skupić się na tym, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dla osób z Zespołem Aspergera oraz osób z Autyzmem.

Zespół Aspergera, inaczej syndrom Aspergera, to łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu, którego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Nazwa pochodzi od nazwiska austriackiego lekarza Hans’a Asperger’a, gdyż to on jako pierwszy zauważył, obserwując dzieci, że niektóre z nich w inny sposób postrzegają świat, przetwarzają informacje i współdziałają z innymi. Posiadają wysoki poziom inteligencji, ciekawe zainteresowania, posługują się bogatym słownictwem, ale mają problemy z komunikacją pozawerbalną i niezdarne ruchy. Na określenie zespołu wymienionych objawów Asperger użył terminu “psychopatia autystyczna”.

Osoby z Zespołem Aspergera są konsekwentne, skrupulatne, mają doskonałą wręcz fotograficzną pamięć wzrokową. Często wykazują się ponadprzeciętnymi umiejętnościami związanymi z naukami ścisłymi.

Niestety niektórzy z nas patrzą jeszcze na ludzi z Zespołem Aspergera, czy też autyzmem jak na osoby niepełnosprawne. Dlaczego tak jest? Przecież Aspergerowcy potrafią pracować w wielu sytuacjach lepiej i wydajniej od większości z nas.

Na przykład takie osoby jak Albert Einstein, Alan Turing twórca prototypu dzisiejszych komputerów, Richard Stallman związany z GNU/Linux czy nawet Bill Gates twórca firmy Microsoft to osoby mające zaburzenie nazywane Zespołem Aspergera, czyli łagodniejszą formę autyzmu.

Warto wiedzieć, że osoby te mają niebywałe predyspozycje w dziedzinie analitycznego myślenia, co może być docenione przez pracodawców. Największe predyspozycje mają do zawodów związanych z informatyką, przedmiotami ścisłymi, np. matematyką oraz historią.

Charakterystyczną cechą osób z zespołem Aspergera jest unikanie kontaktu wzrokowego.

Cechy przydatne w pracy:

 • wysoki poziom umiejętności technicznych (np. znakomite kwalifikacje w IT),
 • skrupulatne wypełnianie zadań
 • skupienie na szczegółach,
 • wysoka koncentracja podczas rutynowych zajęć i powtarzalnych ruchów,
 • pamięć do faktów i liczb (pomocne np. w branży finansowej i księgowości),
 • logiczne, bez emocji podejście do zadań,
 • sprawność manualna,
 • wiarygodność (szczerość wypowiedzi),
 • ścisłe przestrzeganie procedur,
 • świetne odnajdywanie się w zespołach o określonej strukturze, z ustaloną hierarchią personalną, jasnym podziałem obowiązków i działaniami ustalonymi za prawidłowe lub nie.

Najbardziej efektywne czynności dla osób z ASD:

 • wprowadzanie danych do baz,
 • edycja tekstów,
 • prace badawcze,
 • wypełnianie formularzy,
 • kopiowanie, skanowanie, sortowanie, rozsyłanie informacji,
 • obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej,
 • archiwizacja,
 • praca w bibliotece,
 • branża IT – zwłaszcza praca z oprogramowaniem,
 • składanie, pakowanie, układanie, segregowanie i inne czynności powtarzalne w niezbyt szybkim tempie w procesie produkcyjnym.

Jak dostosować stanowisko pracy dla pracownika z ASD?

Przygotowanie miejsca i stanowiska pracy dla pracownika ze spectrum autyzmu, to przede wszystkim dostosowanie przestrzeni do poziomu jego funkcjonowania i możliwości. Jeśli dekoncentrują go hałas i rozmowy – może pracować w słuchawkach wytłumiających, lub bliżej ściany, gdzie nie ma echa. Jeśli przeszkadza mu ruch, obecność innych osób – jego miejsce pracy musimy ulokować z dala od okien, ciągów komunikacyjnych i innych stanowisk. A jeśli jest nadwrażliwy na światło dzienne – warto zadbać o rolety lub inne wyciemnienie. Udzielenie porad uniwersalnych nie jest możliwe ze względu na duże zróżnicowanie i nasilenie zaburzeń u osób z ASD. Stanowisko trzeba zatem indywidualnie dopasować do konkretnego pracownika. Każda osoba z ASD dobrze wie, jakie bodźce zakłócają ich funkcjonowanie i mówią o nich wprost, jeśli się o nie zapyta.

Dość istotną informacją jest to w jaki sposób przekażemy daną informację. Należy posługiwać się słowami konkretnymi i jednoznacznymi, niepozwalającym na interpretacje i niedomówienia.

Dlatego nie bójmy się zatrudniać osoby z Zespołem Aspergera czy Autyzmem, bo dzięki temu, jak wiemy w jaki sposób rozmawiać, każda ze stron może dużo zyskać. My, jako pracodawca dobrego pracownika, a Wy pracownicy wyrozumiałego i dobrze zorganizowanego pracodawcę 

Pracodawca zatrudniający osoby z ASD może również liczyć na benefity ze strony państwa. Ich uzyskanie jest zależne od posiadania przez te osoby orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Skip to content