epilepsy-padaczka_tasmanbysod
epilepsy-padaczka_tasmanbysod

W dzisiejszym artykule chciałabym poruszyć temat osób chorujących na padaczkę, czyli tzw. epilepsję. Jakie stanowiska są najbardziej odpowiednie dla tych osób, a jakie kompletnie się nie nadają? 

Na początek, omówię, czym jest i jak objawia się ta choroba.

Padaczka (epilepsja) to zaburzenia neurologiczne, które są wynikiem chwilowej niesprawności mózgu. Najłatwiej rozpoznać można po krótkotrwałych napadach drgawek o różnych częstotliwościach – niektórzy miewają napady sporadycznie, inni kilka razy dziennie. Niektóre leki przeciwpadaczkowe bardzo skutecznie hamują objawy choroby, czasem chory może nawet na kilka lat zapomnieć o swoim problemie 😊.

Wielu pracowników, którzy chorują na padaczkę nie przyznaje się do swojej choroby przed pracodawcą i współpracownikami. Boją się, że wpłynie to negatywnie na zatrudnienie – albo nie zostaną przyjęci do pracy, albo zwolnieni, gdy choroba wyjdzie na jaw (mimo zdolności do pracy orzeczonej przez lekarza medycyny pracy).

Ważne jest jednak to, aby pracownik dla własnego bezpieczeństwa udzielił współpracownikom lub przełożonemu informacji o swojego chorobie – pracodawca mógłby zapewnić dodatkowe szkolenia z pierwszej pomocy (z naciskiem na pomoc w razie ataku padaczki) lub tak zorganizować pracę tej osoby, żeby zminimalizować ryzyko ataku.

Ze względów bezpieczeństwa pracownicy z padaczką nie powinni pracować:

 • na stanowisku wymagającym pracy w bardzo szybkim tempie,
 • przy obsłudze maszyn niebezpiecznych (np. wiertarka, szlifierka, tokarka),
 • przy obsłudze ostrych bądź ciężkich przedmiotów (których np. upuszczenie niesie ryzyko wypadku),
 • na wysokościach,
 • w pobliżu ognia,
 • przy obsłudze zbiorników wodnych,
 • w sytuacjach nagłych zmian temperatur,
 • na stanowisku, w którym w sytuacji napadu, narażone byłoby zdrowie i życie innych osób (np. kierowca),
 • na stanowisku, w którym w sytuacji napadu narażone mogłoby zostać mienie firmy (np. operator dźwigu),
 • dodatkowo osoby z padaczką nie mogą pracować na stanowiskach, w których występuje kontakt z alkoholem.

Najbardziej odpowiednie stanowiska dla osób z epilepsją to np.:

 • księgowy,
 • informatyk,
 • grafik,
 • sekretarka,
 • konsultant w call center.

Praca w przypadku chorych na epilepsję stanowi nie tylko źródło dochodów, ale również pełni niezwykle ważną rolę jako czynnik zwiększający samoocenę oraz poczucie przynależności do społeczeństwa. Osoby te, mają prawo do normalnego zatrudnienia i życia w społeczeństwie, jak każdy z nas. Bardzo krzywdzące jest traktowanie padaczki jako choroby psychicznej. Jesteśmy trochę niedoinformowani i zamknięci na tę chorobę, a przez to epileptycy często są pozbawieni możliwości awansu, mimo wysokich kwalifikacji. Trzeba nam zmian i chociaż będą one trwać latami, warto zainwestować w nie zdrowie i chęci.

W Polsce na padaczkę cierpi około 400 tysięcy osób, z czego tylko 40% pracuje zawodowo. Większość bezrobotnych bardzo chciałaby podjąć pracę. Jednak pracodawcom brakuje wiedzy i świadomości na temat tej choroby, a co za tym idzie odwagi do zatrudnienia chorego.

Więc nie bójmy się zatrudniać, bo mogą zyskać obie strony.

Skip to content