Jak wspiera się zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w innych krajach Unii Europejskiej? Dziś mówimy o Austrii!

Bez względu na kraj, w którym mieszkamy, zmagamy się z podobnymi problemami – chcemy mieć ciekawą pracę i godną płacę, dostęp do edukacji, lekarza, chcemy uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. Chcemy wieść spokojne i szczęśliwe życie, chcemy spełniać swoje marzenia.
Można powiedzieć, że ludzie pod wieloma względami są do siebie bardzo podobni. Są również rzeczy, które nas między sobą różnią – jedną z tych rzeczy jest sposób rozwiązania problemów.

W Polsce polityka dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest nam mniej lub bardziej znana. Wiemy, że poziom zatrudnienia w naszym kraju osób o niepełnej sprawności oscyluje około 26% [1], a państwo podejmuje wiele działań, które mają ten wskaźnik podnieść – czy skutecznych? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, należałoby przeanalizować wiele statystyk i zapewne przeprowadzić dodatkowe badania. Nie to jednak chcemy dzisiaj robić…

Ludzie różnią się, m. in. sposobem rozwiązywania problemów – w Polsce problem dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych rozwiązuje poprzez dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, obowiązek zatrudniania 6% pracowników z orzeczeniem przy posiadaniu 25 etatów, poprzez działania wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością i wiele innych. A jak jest w innych krajach?
Pomyśleliśmy, że interesujące dla Was może być pokazanie, w jaki sposób radzą sobie w tym temacie inne kraje UE. Jesteście ciekawi?Na pierwszy strzał leci….. Austria.

Austria – statystyki
Austria to kraj dużo mniejszy niż Polska. Żyje w nim ponad 8 milionów ludzi, gdzie ok. 1,5 miliona osób stanowią osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia na rok 2011 [1] wynosi 48,4%. Liczby pokazują, że jest to dużo więcej niż w naszym kraju. Zobaczmy zatem, jakie Austria proponuje rozwiązania w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

System wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnością w Austrii
W Austrii istnieje kilka programów, których celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Dotyczą one pomocy w zakresie poszukiwania pracy, a także jej utrzymania. Podobnie, jak w Polsce, pierwszym krokiem jest często identyfikacja umiejętności, możliwości oraz preferencji zawodowych. Następnie wspiera się osoby w poszukiwaniu pracy oraz w trakcie zatrudnienia. Zwykle osoby z niepełnosprawnością są zatrudniane na umowę o pracę bez limitu czasu – jednym z instrumentów wsparcia jest ochrona przed zwolnieniem – pracodawca musi uzyskać na to zgodę. Jest jednak też rynek dot. projektów społecznych, gdzie zatrudnienie może trwać do dwóch lat.

System wsparcia w Austrii obejmuje zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i pracodawców.
Dla poszukujących zatrudnienia przewiduje się asystę osobistą w pracy, elastyczne warunki pracy (dodatkowe 6 dni urlopu), ulgi podatkowe, różnego rodzaju wsparcie mieszkaniowe, edukacyjne, dot. transportu oraz środków technicznych (dodatki na sprzęt ortopedyczny, zakup samochodu, itp). Dodatkowo, wspomniana wcześniej ochrona przed zwolnieniem i obowiązek (naniesiony na pracodawców) dot. zatrudniania jednego pracownika z niepełnosprawnością na 25 pracowników ogółem. W przypadku niezatrudniania wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, pracodawca zobowiązany jest do ponoszenia specjalnych opłat – czyli całkiem podobnie, jak w Polsce.
Jeśli chodzi o instrumenty wsparcia dla pracodawców, są to dofinansowania do wynagrodzenia, do adaptacji miejsca pracy oraz ulgi podatkowe.

Proponowane rozwiązania, wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, wcale tak bardzo nie różnią się od tych, które są realizowane w naszym kraju. Są jednak elementy, które mogą posłużyć za inspirację, bo – jak widać – działają.

Skip to content