Crossfit dla osób poruszających się na wózkach inaczej zwany też treningiem funkcjonalnym.
Stowarzyszenie Jedna Chwila przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018 roku realizowało cykliczne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Jako jedyna organizacja w Polsce na stałe współpracują z pięcioma osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich które w 2018 roku zdobyły uprawnienia „Trenera Sportu Osób Niepełnosprawnych” po to by z doświadczeniem i niezbędną wiedzą świadomie wpływać na rozwój sportowy swoich podopiecznych.
Główne założenie Crossfitu to rozwijanie ciała w 10 płaszczyznach: wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, elastyczność, moc, szybkość, koordynacja, zręczność, równowaga i precyzja. Zawodnik startujący w zawodach powinien być przygotowany fizycznie na wszystko ponieważ konkurencje których może się spodziewać na zawodach to: pływanie, bieganie, podnoszenie ciężarów, wspinanie się po linie, podciąganie na drążku, jazda na rowerze czy też na ergometrze.
W ostatnich latach w internecie zaczęły pojawiać się krótkie filmy, które ukazywały osoby poruszające na wózkach ćwiczące w klubach crossfitowych. Bardzo szybko pojawiły się informacje oraz nabory osób niepełnosprawnych do trenowania tego sportu w Polsce. Początkowo zajęcia wprowadziły nieliczne kluby co wywołało spore zainteresowanie.
Dlaczego Crossfit dla osób po urazie rdzenia kręgowego? Otóż z bardzo prostej przyczyny. Wszechstronność tej dyscypliny można idealnie przełożyć na usprawnianie się osoby po urazie, u której bardzo często dochodzi do licznych zaników mięśniowych.
Każdy człowiek już od maleńkości dąży do bycia samodzielnym. Uraz rdzenia kręgowego niestety większość skazuje na niesamodzielność i zależność od drugiej osoby. Bardzo często mięśniami porażonymi w 100% są mięśnie kończyn dolnych, które niestety nie są możliwe do odbudowania. Kolejne partie idąc w górę są to mięśnie stabilizujące tułów czyli mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu. Część z tych mięśni jest możliwa do odbudowy i do wypracowania chociaż w niewielkim stopniu przy olbrzymim nakładzie pracy. Dla osoby po urazie rdzenia nie ma nic gorszego niż niemożność utrzymania sylwetki w pozycji siedzącej kiedy dysfunkcja mięśniowa rzuca tułów w każdą stronę. Siła mięśni tułowia jest podstawą w poruszaniu się na wózku inwalidzkim oraz w pokonywaniu przeszkód architektonicznych, których we wszystkich miastach jest ogrom.
Trening Crossfit dla osób poruszających się na wózkach bazuje głównie na pracy w niestabilnych pozycjach. Wyrzuty, zarzuty czy wyciśnięcia np. odważników kulowych zwanych kettlami powodują wytrącanie równowagi zawodnika tym samym wzmacniając np. mięśnie obręczy kończyny górnej, ale docelowo zawodnik nieświadomie włącza pracę swojego tułowia. Mięśnie grzbietu takie jak np. prostowniki grzbietu, które położone są od kości krzyżowej do samej potylicy wzdłuż kręgosłupa mogą być porażone np. w 70% i tutaj zadaniem ćwiczącego będzie mocne dokrwienie oraz odżywienie części dysfunkcyjnej mięśnia. Uruchomienie nawet 2-5% porażonego mięśnia to olbrzymi krok do większej sprawności i samodzielności osoby po urazie rdzenia.
U osób trenujących regularnie można zauważyć wzmocnienie różnych partii mięśniowych np. tylnej części ramion czyli prostowników, które są bardzo istotną grupą mięśni np. do przesiadania się z wózka na różne powierzchnie. Wzmocnione mięśnie brzucha pomaga przy codziennym wstawaniu z pozycji leżenia tyłem do siadu. Mięśnie grzbietu, które ułatwiają podnoszenie różnych przedmiotów z ziemi. Niewątpliwie wzmocnienie każdej partii mięśni to kolejny krok do samodzielności.
Tak naprawdę nie ma ściśle określonego zestawu ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach. Wszystkie ćwiczenia są dobierane według wiedzy i doświadczenia trenera. Trening musi być ściśle dopasowany do możliwości funkcjonalnych zawodnika. Ważne żeby był krótki, wszechstronny i intensywny tak jak zakłada założyciel Crossfitu Greg Glassman.
Crossfit to też wspaniała forma integracji wszystkich grup społecznych.

crossfit2_tasmanbysod
crossfit3_tasmanbysod
Skip to content