Choroba w trakcie urlopu – co zrobić?

Jesteś na urlopie, chcesz wypocząć a tu, co…? Choroba Cię dopada. Zastanawiasz się, co zrobić… czy pozostać na urlopie i chorować, czy może iść na chorobowe, a urlop zostawić sobie na potem.

Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracownik, który pracuje na umowę o pracę, ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje mu wynagrodzenie.  Osobie, która jest zatrudniona krócej niż 10 lat, należy się 20 dni wolnego od pracy. Pracownik – zatrudniony, od co najmniej 10 lat – ma prawo do urlopu wypoczynkowego o długości 26 dni. Pracownikowi z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe 10 dni.

Urlop przeznaczony jest na odpoczywanie, a nie chorowanie, dlatego też, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że jesteś na urlopie i zachorujesz, pracodawca musi przesunąć wypoczynek na później. Prawo do tego przysługuje pracownikowi niezależnie od czasu trwania choroby.

Pracownik nie może pozostać na urlopie i jednocześnie być na zwolnieniu lekarskim, tak jest zapisane w kodeksie pracy. Będąc na zwolnieniu lekarskim pracownik otrzymuje zazwyczaj 80% wynagrodzenia.

Zazwyczaj jest tak, że późniejszy termin urlopu jest ustalany wraz z pracownikiem, oczywiście może się zdarzyć tak, że pracodawca podejmie sam taką decyzję. Pracownik musi jednak zostać poinformowany o nowym terminie zaległego urlopu. Może być też tak, jeżeli obie strony się zgodzą, że pracownik od razu po zwolnieniu lekarskim idzie na urlop wypoczynkowy.

Należy również zwrócić uwagę, że choroba dziecka nie uzasadnia przełożenia urlopu pracownika.

Skip to content