Bezpieczne dane osobowe – o przetwarzaniu danych kandydatów do pracy i pracowników

Jesteśmy Agencją Pracy, pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy, towarzyszymy na każdym etapie rekrutacji, a później podczas zatrudnienia. Już od pierwszego kontaktu z Wami zaczynamy przetwarzać Wasze dane osobowe.
Jest to temat niezwykle ważny, zwłaszcza w świetle wprowadzonych przez RODO majowych ustaleń. Wobec tego chcielibyśmy dzisiejszy wpis poświęcić tematom związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO – wprowadzone i co dalej?
Regulacje związane z RODO dotyczą każdego pracownika, który ma do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych i są procesem stałym. Nie można zatem powiedzieć, że RODO zostało wdrożone, RODO jest cały czas wdrażane. Oznacza to, że za każdym razem, gdy w naszej pracy pojawiają się dane osobowe, musimy zadbać o to, by były bezpieczne. Często zadajemy sobie pytania o ewentualne zagrożenia i ryzyko, np. czy jest możliwy wyciek danych, i na tej podstawie planujemy czynności związane z ochroną danych osobowych.

Dane kandydatów do pracy i pracowników, które można przetwarzać.
To, jakie dane możemy przetwarzać podczas rekrutacji, selekcji czy w trakcie zatrudnienia, ściśle określa Kodeks Pracy w art. 22(1). Aby móc je przetwarzać, pracodawca nie potrzebuje na to zgody pracownika, gdyż podstawą do tego (przetwarzania) jest przepis prawa.
To, jakie dane (katalog danych), których pracodawca może żądać od pracownika zostanie zmienione, w związku z trwającym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy.

Jak mają się Wasze dane?
Bardzo dbamy o to, by Wasze dane osobowe były przetwarzane zgodnie z regulacjami RODO. Zależy nam na tym, byście nie musieli martwić się o swoje dane, wiedząc, że są u nas bezpieczne.
Nasze elektroniczne bazy są odpowiednio zabezpieczone, a przesyłane informacje zaszyfrowane. Wprowadziliśmy już szereg rozwiązań i cały czas wprowadzamy nowe, możecie spać spokojnie.

Skip to content