Agencja Zatrudnienia dla osób
z niepełnosprawnością SOD-Janiszewski
w ramach projektu „TASMAN by SOD” skierowanego do osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
poszukuje chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Projekt skierowany jest do osób z woj. mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego.

Projekt będzie realizowany w Centrum Rehabilitacji – ośrodek „Obok Lasu” w Grębiszewie k/ Mińska Mazowieckiego, ul. Rozwojowa 79.  http://obok-lasu.pl/

Zapraszamy do udziału w projekcie, osoby:
– posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
– bezrobotne bezskutecznie poszukującą zatrudnienia;
– pragnące podnieść swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w następujących blokach tematycznych:

Social Media + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
Word Press + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
Kadry i Płace (nauka programów: Płatnik, Symfonia czy Optima) + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
Rekrutacja (HR) + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
Inspektor danych osobowych (RODO) + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
Technik optyk + j. angielski (ogólny oraz techniczny)

Uczestnik ma do wyboru 2 bloki tematyczne

Zakres wsparcia:

1. Dwutygodniowy pobyt w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, w trakcie którego będą przeprowadzone następujące działania:

a) ocena kompetencji zawodowych w oparciu o klasyfikację ICF.

b) zajęcia rehabilitacyjne z zakresu trzech modułów: medycznego, zawodowego oraz psychospołecznego.

c) podpisanie zgody na realizację IPR(Indywidualnego Programu Rehabilitacji), stanowiącej umowę na realizację rehabilitacji kompleksowej (patrz pkt. b).

2. Kompleksowy cykl rehabilitacyjny, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, prowadzony w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, na bazie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, składający się z trzech modułów:

– Moduł medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

– Moduł zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia

– Moduł psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym

Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:30 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
ORK zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji wsparcia (w tym szkoleniowe i piśmienne).

3. Wsparcie po rehabilitacyjne w trakcie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, prowadzone po zakończeniu pobytu w ORK – ORK zapewnia uczestnikowi po opuszczeniu ośrodka wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/ psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

4. Świadczenia towarzyszące – w trakcie pobytu w ORK:

• osoby przebywające w trybie stacjonarnym:

– noclegi w pokojach 1-2 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
– zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu, a także zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie z regulaminem zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).

• osoby przebywające w trybie niestacjonarnym :

– wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
– zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).

• osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:

– dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad w wypadku pobytu niestacjonarnego,
– opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.

Czas trwania szkolenia: od 3 do 5 miesięcy.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy:

daria.s@sod-janiszewski.pl

Tytuł maila: Szkolenie 2020
Treść maila: wyrażam chęć i zgodę na wzięcie udziału w bezpłatnym szkoleniu rekrutowanym przez agencję pracy SOD-Paweł Janiszewski.

Jestem zainteresowany następującymi dwoma blokami tematycznymi:
1 .……………………
2 ……………………
Imię i nazwisko kandydata ………………………….
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………..

W załączeniu proszę wysłać swoje CV

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Kierownik Działu Rekrutacji
SOD-Paweł Janiszewski
tel.: 661 661 275