Praca dla osób z Zespołem Aspergera i z Autyzmem

Opublikowane przez Redakcja TASMAN w dniu

AGENCJA ZATRUDNIENIA SOD-JANISZEWSKI, PROJEKT „TASMAN BY SOD” – BLOG

Praca dla osób z Zespołem Aspergera i Autyzmem

  Dziś chciałabym skupić się na tym, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dla osób z Zespołem Aspergera oraz osób z Autyzmem.

  Zespół Aspergera, inaczej syndrom Aspergera, to łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu, którego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Nazwa pochodzi od nazwiska austriackiego lekarza Hans’a Asperger’a, gdyż to on jako pierwszy zauważył, obserwując dzieci, że niektóre z nich w inny sposób postrzegają świat, przetwarzają informacje i współdziałają z innymi. Posiadają wysoki poziom inteligencji, ciekawe zainteresowania, posługują się bogatym słownictwem, ale mają problemy z komunikacją pozawerbalną i niezdarne ruchy. Na określenie zespołu wymienionych objawów Asperger użył terminu “psychopatia autystyczna”.

  Osoby z Zespołem Aspergera są konsekwentne, skrupulatne, mają doskonałą wręcz fotograficzną pamięć wzrokową. Często wykazują się ponadprzeciętnymi umiejętnościami związanymi z naukami ścisłymi.

  Niestety niektórzy z nas patrzą jeszcze na ludzi z Zespołem Aspergera, czy też autyzmem jak na osoby niepełnosprawne. Dlaczego tak jest? Przecież Aspergerowcy potrafią pracować w wielu sytuacjach lepiej i wydajniej od większości z nas.

  Na przykład takie osoby jak Albert Einstein, Alan Turing twórca prototypu dzisiejszych komputerów, Richard Stallman związany z GNU/Linux czy nawet Bill Gates twórca firmy Microsoft to osoby mające zaburzenie nazywane Zespołem Aspergera, czyli łagodniejszą formę autyzmu.

  Warto wiedzieć, że osoby te mają niebywałe predyspozycje w dziedzinie analitycznego myślenia, co może być docenione przez pracodawców. Największe predyspozycje mają do zawodów związanych z informatyką, przedmiotami ścisłymi, np. matematyką oraz historią.

  Charakterystyczną cechą osób z zespołem Aspergera jest unikanie kontaktu wzrokowego.

  Cechy przydatne w pracy:

  • wysoki poziom umiejętności technicznych (np. znakomite kwalifikacje w IT),
  • skrupulatne wypełnianie zadań
  • skupienie na szczegółach,
  • wysoka koncentracja podczas rutynowych zajęć i powtarzalnych ruchów,
  • pamięć do faktów i liczb (pomocne np. w branży finansowej i księgowości),
  • logiczne, bez emocji podejście do zadań,
  • sprawność manualna,
  • wiarygodność (szczerość wypowiedzi),
  • ścisłe przestrzeganie procedur,
  • świetne odnajdywanie się w zespołach o określonej strukturze, z ustaloną hierarchią personalną, jasnym podziałem obowiązków i działaniami ustalonymi za prawidłowe lub nie.

  Najbardziej efektywne czynności dla osób z ASD:

  • wprowadzanie danych do baz,
  • edycja tekstów,
  • prace badawcze,
  • wypełnianie formularzy,
  • kopiowanie, skanowanie, sortowanie, rozsyłanie informacji,
  • obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej,
  • archiwizacja,
  • praca w bibliotece,
  • branża IT – zwłaszcza praca z oprogramowaniem,
  • składanie, pakowanie, układanie, segregowanie i inne czynności powtarzalne w niezbyt szybkim tempie w procesie produkcyjnym.

  Jak dostosować stanowisko pracy dla pracownika z ASD?

  Przygotowanie miejsca i stanowiska pracy dla pracownika ze spectrum autyzmu, to przede wszystkim dostosowanie przestrzeni do poziomu jego funkcjonowania i możliwości. Jeśli dekoncentrują go hałas i rozmowy – może pracować w słuchawkach wytłumiających, lub bliżej ściany, gdzie nie ma echa. Jeśli przeszkadza mu ruch, obecność innych osób – jego miejsce pracy musimy ulokować z dala od okien, ciągów komunikacyjnych i innych stanowisk. A jeśli jest nadwrażliwy na światło dzienne – warto zadbać o rolety lub inne wyciemnienie. Udzielenie porad uniwersalnych nie jest możliwe ze względu na duże zróżnicowanie i nasilenie zaburzeń u osób z ASD. Stanowisko trzeba zatem indywidualnie dopasować do konkretnego pracownika. Każda osoba z ASD dobrze wie, jakie bodźce zakłócają ich funkcjonowanie i mówią o nich wprost, jeśli się o nie zapyta.

  Dość istotną informacją jest to w jaki sposób przekażemy daną informację. Należy posługiwać się słowami konkretnymi i jednoznacznymi, niepozwalającym na interpretacje i niedomówienia.

  Dlatego nie bójmy się zatrudniać osoby z Zespołem Aspergera czy Autyzmem, bo dzięki temu, jak wiemy w jaki sposób rozmawiać, każda ze stron może dużo zyskać. My, jako pracodawca dobrego pracownika, a Wy pracownicy wyrozumiałego i dobrze zorganizowanego pracodawcę 😊

  Pracodawca zatrudniający osoby z ASD może również liczyć na benefity ze strony państwa. Ich uzyskanie jest zależne od posiadania przez te osoby orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

  Joanna Ćmiel


  0 Komentarzy

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *