Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – cześć II

Opublikowane przez Martyna Seklecka w dniu

AGENCJA ZATRUDNIENIA SOD-JANISZEWSKI, PROJEKT „TASMAN BY SOD” – BLOG

Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – cześć II

W zeszłym tygodniu omawialiśmy pierwszą część ankiety, w której poznaliście nieco grupę badaną, a także jej ocenę obecnej sytuacji w kontekście zatrudnienia osób niepełnosprawnych – znajdziecie ją tutaj
W dzisiejszej części odniesiemy się do pracodawców i samych osób z niepełnosprawnością. 
Pracodawca
Jak wiemy z poprzedniego artykułu, badani uważają, że cały system dofinansowań i zachęt, mających sprawić, że pracodawcy zechcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, funkcjonuje nie tak, jak trzeba
Wszystko sprowadza się do tego, że pracownik jest, bo dostaje się na niego pieniądze, a reszta jest dużo mniej ważna. 
Pytanie, które postawiliśmy na początku tego bloku, dotyczyło oceny chęci pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Znaczna część (ponad 50%) oceniła tę chęć poniżej 5 – czyli w stronę „bardzo niechętni”. Oznacza to, że według badanych pracodawcy raczej nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych.
Dalej dowiadujemy się, co, zdaniem respondentów, przemawia na korzyść zatrudnienia – czyli dlaczego pracodawca miałby chcieć – oraz co raczej zniechęca pracodawcę – czyli czemu miałby nie chcieć zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. 
Prawie wszyscy badani (95%) wpisali, że na korzyść wpływają ulgi i dofinansowania. Oznacza to, że większość osób z niepełnosprawnością myśli, że jedyną wartością w oczach pracodawców są pieniądze, które na pracownika otrzymują. Za tym, pojawia się kolejne pytanie – czy tak jest rzeczywiście, czy może niepełnosprawni sami nie zauważają własnej wartości? 
Poza ulgami, wymienione zostały umiejętności, motywacja i zaangażowanie pracownika. Są to niestety cztery komentarze na 70.
Dwoje ankietowanych również zauważa, że osoby z niepełnosprawnością są chętniej zatrudniane przez pracodawców, którzy mają wiedzę na temat niepełnosprawności, znają osoby niepełnosprawne i są świadomi, że pracownik niepełnosprawny wcale nie musi być mniej efektywny czy gorzej wykształcony. 
Do rzeczy, które, według badanych, niekorzystnie wpływają na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, należą:
 
  • obawa przed nieproduktywnością, częste zwolnienia i nieobecności, 
  • zbyt skomplikowana biurokracja i papierkologia związane z PFRONem, 
  • stereotypy i uprzedzenia, brak wiedzy nt. niepełnosprawności, 
  • niskie kwalifikacje pracownika, 
  • ograniczenia związane z ustawą – krótszy czas pracy, dodatkowy urlop, zakaz nadgodzin w pracy w nocy, 
  • niedostosowana przestrzeń.
Niestety, często padają też zdania, że sama niepełnosprawność jest zniechęcająca oraz, że PFRON przekazuje zbyt niskie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. 
Patrząc na odpowiedzi, znacznie więcej wymienionych zostało punktów powodujących niechęć do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
Warto byłoby zapytać pracodawców, jak oni uważają, by sprawdzić, czy odpowiedzi będą spójne. 

Osoby z niepełnosprawnością 
Ostatnim blokiem były pytania dotyczące opinii ankietowanych na temat aktywności zawodowej samych osób z niepełnosprawnością. Pytania o wykształcenie, o kwalifikacje, o chęć do rozwoju. Zobaczmy, jak osoby badane oceniają zaangażowanie w znalezienie zatrudnienia osoby niepełnosprawne. 
Pytanie o aktywność zawodową otrzymuje mnóstwo, zupełnie rozrzuconych odpowiedzi. Niektórzy uważają, że niepełnosprawni są aktywni tylko w 2-5%, kiedy to inni sądzą, że aż 89% jest aktywnych. Skąd taka rozbieżność? 

Dane z raportu GUS BAEL z 2017 roku, pokazują, że współczynnik aktywności zawodowej wynosi 28,9%, a za aktywnych zawodowo uważa się osoby zatrudnione oraz poszukujące pracy (zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne). Natomiast osób zatrudnionych, według raportu, jest 26,3%.
Podobna sytuacja pojawia się przy pytaniu o wyższe wykształcenie. Badani odpowiadają, że od 0,2% do 80%. A jaka jest rzeczywistość? Dane są nie jednoznaczne. Od 8 do 13% jak podają różne raporty. 

W kolejnym pytaniu badani określali poziom przygotowania osób z niepełnosprawnością do pracy. Pod uwagę brane były kompetencje, umiejętności, kwalifikacje. I według opinii ankietowanych przygotowanie jest bardzo średnie (choć są i osoby, które oceniają je na doskonałe). W dodatkowych komentarzach piszą, że niepełnosprawni kandydaci do pracy posiadają mało praktycznych umiejętności albo posiadają takie kwalifikacje, które nie są wykorzystywane na stanowiskach oferowanych osobom z niepełnosprawnością. 

Na pytanie o gotowość do rozwoju osób niepełnosprawnych, badani po raz kolejny odpowiadają bardzo różnie, choć większą część głosów znajduje się powyżej 5 – czyli w kierunku „bardzo gotowi”. 
Komentarze uzupełniają, że chęci są, ale często brakuje im możliwości, pieniędzy, czy predyspozycji (np. ograniczenia związane ze schorzeniem). 

Na koniec zapytaliśmy, gdzie leży największą odpowiedzialność za obecną sytuację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Okazuje się, że badani największą cześć oddają państwu (aż 70%), ok. 17% pracodawcy, a tylko niewielka część głosów uważa, że to osoba z niepełnosprawnością jest odpowiedzialna. 
Ankieta omówiona. Jakieś pytania? 
Bo my mamy jeden bardzo ważny wniosek – edukacja! Dla jednych i drugich i trzecich. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *