Wzrost płacy minimalnej w 2019 roku

Opublikowane przez Joanna Ćmiel w dniu

AGENCJA ZATRUDNIENIA SOD-JANISZEWSKI, PROJEKT „TASMAN BY SOD” – BLOG

Wzrost płacy minimalnej w 2019 roku

Osoby pracujące od przyszłego roku na pewno się ucieszą z podniesienia minimalnego wynagrodzenia.

Z nowym rokiem płaca minimalna wzrośnie do 2250 zł brutto, czyli ok. 1634 zł netto – a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 14,70 zł brutto.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto (13,70 zł brutto za godzinę pracy). Zgodnie z ustawą, co roku musi być waloryzowana na podstawie prognozowanej inflacji i wzrostu gospodarczego.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Efektem podniesienia płacy minimalnej są m.in. wyższe świadczenia emerytalne w przyszłości, wzrost wydajności pracy oraz zmniejszenie rotacji pracowników (pracownicy, którzy otrzymują wyższe wynagrodzenie rzadziej chcą zmieniać pracę). Przyczynia się to do wzrostu gospodarczego i większych wpływów do budżetu Państwa z tytułu podatków.

Negatywnymi skutkami są natomiast podniesienie kosztów pracy oraz rozszerzanie szarej strefy.

Wzrost płacy minimalnej powoduje zmniejszenie ilości osób uprawnionych do skorzystania z programu Rodzina 500 Plusna pierwsze dziecko (ze względu na zamrożenie progów dochodowych).

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce minimalne wynagrodzenie otrzymuje ok. 1, 5 mln zatrudnionych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *