Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – część I

Opublikowane przez Martyna Seklecka w dniu

AGENCJA ZATRUDNIENIA SOD-JANISZEWSKI, PROJEKT „TASMAN BY SOD” – BLOG

Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – część I

Według danych, sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy niewiele się zmienia na przestrzeni lat. Choć, co jakiś czas na znanych portalach ukazują się artykuły mówiące, że powstaje coraz więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a pracodawcy są coraz bardziej otwarci na pracownika z niepełnosprawnością, chcieliśmy zapytać o zdanie Was – osoby zainteresowane.
Ankieta
Aby poznać Wasze opinie, stworzyliśmy ankietę zawierającą kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Celem tej ankiety było sprawdzenie, jak oceniacie tę sytuację oraz to, gdzie, według Was, leży największa za nią odpowiedzialność.
 
Pytania dotyczyły oceny funkcjonowania trzech podmiotów: państwa, pracodawcy oraz osoby z niepełnosprawnością.Wśród nich były pytania zamknięte (np. prośba o zaznaczenie liczby) oraz otwarte, w których mieliście możliwość skomentowania wydawanych ocen lub szerszego wypowiedzenia się na niektóre zagadnienia.
 Zdajemy sobie sprawę, że ankieta nie będzie odzwierciedleniem rzeczywistości w 100%, jednakże da nam pewien ogląd na sprawę.
 
Podczas trwania ankiety, wdał nam się pewien błąd do jej treści, za co najmocniej przepraszamy. Został on jednak szybko naprawiony i mamy nadzieję, że całe to zamieszanie nie zaburzyło Waszej pracy podczas udzielania odpowiedzi na pytania.
 
Jeśli chodzi o wprowadzenie, to mamy je za sobą. Teraz przejdźmy do najważniejszego: Waszych odpowiedzi! Na potrzeby opisu danych, będziemy się posługiwać pojęciami, takimi jak, „respondent”, „badany”, etc. Wciąż jednak chodzi o Was! 
 
Osoby ankietowane
 
Na nasze pytania odpowiedziało 70 osób. Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły osoby z niepełnosprawnością. Tylko dwie osoby bez występującej niepełnosprawności wzięły udział w ankiecie.
Aż 59 badanych to kobiety, a dwie osoby nie określiły płci. [Panowie, co Was tak mało??]
Średnia wieku to 35 lat.
 
Poniżej załączamy wykresy przedstawiające rozkład danych w pytaniach o wykształcenie i miejsce zamieszkania.
Około 50% odpowiadających pracuje lub uczęszcza na staż.
 
 
  
Co (nie) pełnosprawni myślą o sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy?
 
 
Pierwsze pytanie:
uzyskało chyba wszystkie możliwe oceny. Od 1 do 10. Sami spójrzcie.
 
Nie da się jednak ukryć, że większość głosów znajduje się po lewej stronie wykresu. Tylko 11 osób (z 67 odpowiadających na to pytanie) ocenia na wyżej niż 5 sytuację niepełnosprawnych w aspekcie zawodowym.
  
Pojawiły się tu komentarze, mówiące, że sytuacja jest kiepska, ponieważ główny nacisk kładzie się na ulgi i dofinansowania, a nie na wartość, jaką wnosi pracownik.
Dodatkowo, dużą uwagę, według komentujących, zwraca się na stopień niepełnosprawności.
 
Państwo
 
Kolejne pytania dotyczyły funkcjonowania państwa w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej.
 
Odpowiedzi pokazują niezadowolenie z obecnego systemu wsparcia. Badani uważają je za niedostateczne, na niskim poziomie, a także NIEDOPASOWANE. Wielu z nich zauważa, że są różne programy wsparcia, programy stażowe czy stypendialne, ale w niewłaściwy sposób przygotowują one osoby do pracy. A nawet, jeśli wyposażą uczestnika w jakieś kompetencje, to są one często nieaktualne albo niewystarczające dla pracodawców.
Negatywne komentarze pojawiają się również w odniesieniu do Urzędów Pracy, które nie są w stanie pomóc takim osobom w znalezieniu zatrudnienia.
 
Jako systemowe/państwowe pozytywy badani wymieniaja:
  • iItnienie dofinansowań(dla pracodawcy, ale również, np. STUDENT), dotacji;
  • Prawa pracownika z niepełnosprawnością wynikające z ustawy (dodatkowy urlop, krótszy czas pracy);
  • Możliwość odbycia stażu w ramach różnych programów.
 
Negatywy:
  • Niewystarczające szerzenie wizerunku osób z niepełnosprawnością, jako wartościowych pracowników i wsparcie pracodawców;
  • Brak wsparcia urzędów pracy;
  • Niedopasowane szkolenia, kursy LUB zbyt skomplikowane (trudne do spełnienia) wymagania rekrutacyjne do programów szkoleniowych;
  • Trudny dostęp do wsparcia (lub jego brak) w mniejszych miejscowościach i wsiach;
  • Brak wsparcia(i pracy) dla osób z ciężkimi, sprężonymi schorzeniami;
  • Wiele barier architektonicznych.
 
W tej części, to wszystko. Zdecydowaliśmy się podzielić omówienie tej ankiety na dwie (lub więcej) części ze względu na obszerność tematu. W kolejnej omówimy Wasze opinie na temat pracodawców i ich otwartości na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, a także funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.
 
Jak widzicie, problemy, które się pojawiają w odpowiedziach są bardzo podobne. Niedopasowana pomoc, ogromny nacisk na ulgi, przez co zapomina się o człowieku, oraz stereotypowe postrzeganie osób z niepełnosprawnością i bariery architektoniczne.
Bardzo dużo do zmiany… My zaczynamy od szerzenia świadomości w społeczeństwie i szukania dla Was pracy. Jesteście z nami?
 
Kolejna część w przyszłym tygodniu! Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *